Dokument skapt avSignatur: ubb-ms-0189-i-4Gå til side:

Dette dokumentet er knyttet til emnene Bergen, Dampskip, Regnskap, Dampskipet Oscar, Oslo

Er en del av

Diverse Dokumenter av liten Betydning.

Gl. Katl.-nr 189 j henlagt i diplomsaml. Under 3/2 1637. se mer


comments powered by Disqus