Nummer skapt av

Publisert: 1889

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 13 (s. 225-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1889-08


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Udgivet af Bergens Museum, redigeret af Dr. J. Brunchorst

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Insekter, Polarekspedisjon, Polarforskning, Teknologi, Fiske, Oppfinnelser

Inneholder:

  • Den norske grønlandsekspedition. Dr.Fridtjof Nansens officielle rapport til etatsraad Gamél., s. 225-234, Fridtjof Nansen;
  • Grafofonen., s. 234-237, Ukjent;
  • Chimpanzens aandsevner., s. 237-241, George Romanes;
  • Lofotfiskets historie., s. 241-252, Ukjent;
  • Plateaus forsøg over insekternes evne til at iagttage bevægelser., s. 252-255, Tiebe;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus