Nummer skapt av

Publisert: 1921

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 45 (s. 161-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1921-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Fysikk, Meteorologi, Jubileum, Teknikk, Seismologi

Inneholder:

  • Professor O. E. Schiøtz., s. 161-166, Sem Sæland;
  • Om lavenes utbredelse i Norge., s. 167-174, Bernt Arne Lynge;
  • Nedbøriagttagelser i Norge., s. 174-181, Peter Annæus Øyen;
  • Bergens Museums nye seismograf., s. 181-185, Niels-Henrik Kolderup;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus