Nummer skapt av

Publisert: 1941

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 65 (s. 257-320)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1941-09


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Ornitologi, Zoologi, Geologi, Meteorologi, Biologi, Arkeologi, Bronsealder, Folkloristikk

Inneholder:

  • Ishavsøya Hopen, s. 257-265, Thor Iversen;
  • Vest-Europeiske bronsealderhus. Fra de senere års utgravinger., s. 266-282, Sigurd Grieg;
  • Nogen bidrag til Vestlandets fuglefauna, s. 283-288, Johan Fredrik Willgohs;
  • Hvilke realiteter ligger bak troen på draugen?, s. 289-299, Sigurd Johnsen;
  • Litt planet-meteorologi, s. 300-308, Sigurd Evjen;
  • Rasedannelse og artsdannelse, s. 309-337, Fridthjof Økland;
  • Relatert til: Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus