Nummer skapt av

Publisert: 1942

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 66 (s. 256-288)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1942-09


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Marinbiologi, Meteorologi, Geofysikk, Kulturhistorie, Biologi, Isbjørn, Krabbe, Høvring, Magnetiske felt, Tempratur

Inneholder:

  • Høvringen (Cancer pagurus) og andre spiselige krabber, s. 257-269, Paul Bjerkan;
  • Jordens magnetiske felt og dets sekulære variasjon, s. 269-279, Leiv Harang;
  • Bør vinterens temperaturforhold søkes karakterisert ved et enkelt tall?, s. 279-283, Ingolf Ruud;
  • Kulturhistoriske notater om isbjørnen, s. 283-287, Sigurd Grieg;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus