Nummer skapt av

Publisert: 1943

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 67 (s. 257-288)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1943-09


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Meteorologi, Kulturhistorie, Biologi, Arkeologi, Substratosfære, Undervisning

Inneholder:

  • Biologien i gymnasiet, s. 257-270, Hans Tambs-Lyche;
  • Substratosfæren, s. 257-270, Erik Bjørkdal;
  • Hva hulene og hidlerne kan gjemme: Hva hulene og hidlerne kan gjemme: Hva betydning funnene har for forståelsen av vår eldste kulturhistorie, s. 275-284, Harald Egenes Lund;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy, Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1945.


    comments powered by Disqus