Brev skapt av

Mottaker
Edvard Hagerup Georg Mowinckel Adam W. Müller John Grieg

Dato: 1825-10-28Signatur: ubb-ms-0032-a-036


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Innkaling til å "treffe en foreløbig Overenskomst". "Undertegnede skal indfinde sig". Brevet er først Undertegnet Christie, og dernest med med en rekke signaturer. Nederst er dokumetnet datert med ref 27 Dec 1825. De fire navnene utenpå brevet er strøket over. I tillegg til Amtmand Edvard Hagerup, Kjøbmand Georg Mowinckel og Consul John Grieg, er det et navn, som ser ut til å være Kjøbnad Adam W. Müller.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Relatert til: Dampskibet Oscar

Er en del av

En pakke dokumenter vedkommende selskabets stiftelse.

Bl. a. den trykte indbydelse fra 1825. Love 1826, m. m. se mer

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus