Brev skapt av

Mottaker
Christian Magnus FalsenSignatur: ubb-ms-0178-b-19


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Sak som Universitetet har sett seg nødvendig å anlegge for innkreving av kornbidrag i Aas prestegjeld. Tomas Bukier som formodentlig er eier er saksøkt for restansen i gården Vollebæk, Vold, Søraas, Bærum og Tomter. For hvilket Falsen i sin tid betalte 5 tønner bygg årlig. Saken har hatt det utfall i både Underretten og Stiftsoverretten at Bukier er frikjent for Universitets anklager. Hans sakfører fremsatte spørsmål om han som ny eier var pliktig å tilsvare for den forrige eiers forpliktelser. Collegiet har senere funnet ut at de ikke har vært medelt Bukier noe tinglest skjøte på de overformeldte gårdsavgiftene heftet til Universitetet. Det har vært antatt at Bukier er eier av gårdene. Collegiet henvender seg nå til Falsen etter opplysningene om at han som eier av gården Vollebæk skal betale restanse i alt 66 tønner bygg fra 1813 inntil det inneværende års utgang, enten i kapital eller naturalia.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Skjøte, Skyld, Universitetet i Oslo, Collegium academicum, Stiftsoverretten

Relatert til: Brev skrevet av Christian Magnus Falsen til Collegium Academicum ved Det Kongelige Frederiks Universitet (Universitetet i Oslo) den 22. desember 1826., Thomas Bukier, Henrik Lauritz Nicolai Steenbuch, Niels Berner Sørenssen, Jens Esmark, Christopher Hansteen, Svend Borchmann Hersleb, Cornelius Enevold Steenbloch

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Håndskrift

comments powered by Disqus