Manuskript

Laget mellom 1831-12-31 og 1846-12-31Signatur: ubb-ms-0005-aGå til enkeltside for nedlasting:

En samling optegnelser av historisk-antikvarisk indhold Som: Anmærkninger paa min visitatreise 1832 i Haranger og 1834 i Sogn. - Do. I Søndfjordog Nordfjord 1835. - Do. paa Voss 1836. - Do. paa Søndmoør 1837. - Do. I Søndhordland 1838. - Do. paa reisen i 1840. - Do. paa reisen i 1841. - Do. paa visitatreise i Søndmørs provstie 1843. - Do. I Hardanger i 1845. - Do. paa reise til Trondhjem i 1846.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Reiseskildring, Norge, Historie, Historisk-antikvarisk innhold

Fysisk beskrivelse

  • Fol. 19 beskrevne blader. H.

comments powered by Disqus