Manuskript

Laget mellom 1800-01-01 og 1850-12-31

Utgitt av
Det Kongelige Norske Videnskabers SelskabSignatur: ubb-ms-0006Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Fortegmelse over oldsagerne i det kgl. norske videnskabsselskabs samling,199 nr.; old- og kunstsager i Hammers samling, 21 nr.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Vitenskap, Norge, Foreninger og selskaper etc. ang., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselskap. (Det norske Videnskabers Selskab), Stamboksblad, Det kongelige norske videnskabers selskab, Oldsaker, Antikvitetssamling, Antikviteter

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Fol. 28 beskrevne blader. H.

comments powered by Disqus