ManuskriptSignatur: ubb-ms-0028Gå til enkeltside for nedlasting:

Skrevet av diakonen Ulbaldus Ao. 1200. Skrevet paa pergament med illuminerte initialer. Udmerket vedlikeholdt. Paa første blad staar: "In hoc volumine continentur hec opuscula sancti iheronimi prebyteri super mathæum libri quatuor super Marcum liber unus super epistolam ad philemonem liber unus super epistolam ad galathas libri tres super epistolam ad ephesios libri tres super epistolam ad titumliber unus" Paa sidste blad staar: "Anno milleno ducentenquue peracto Vlbaldus librum leutis scripserat istum Pro quo detur ei diuine lux faciei Et cum iheronemi doctore suo societur, amen." I oversættelse: "Da aaret et tusen og to hundrede var tilendebragt, havde diakonen Ulbaldus skrevet denne bog, for hvilken gid ham gives det guddommelig aasyns lys og at forenes med hans lærer Hieronimus, amen.Se: Paul Lehmann: Skandinavische Reisefrüchte, (s. 33) hvor beskrevet, (i NTBB 24, 1937, f. 155-56). Boken har tilhørt Cistercienserklosteret Cambron pris d'Ath i Belgien. Ifølge brev fra Christie til Konow dat. 30/11-1834. Trykket i Bergen historiske forening. Skrifter nr. 44. 1938, s. 227.

Dette bildet er en del av utstillingen Pergamentmanuskripter

Dette dokumentet er knyttet til emnene Illustrasjoner, Religion, Pergamentscodex, Tegning, Religiøse skrifter, Kirkehistorie, Italia

Relatert til: Ulbaldus, Hieronimus

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Fol. 165 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus