Manuskript skapt av

Dato: 1674-03-08Signatur: ubb-ms-0054Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Avskrift. Fra 17-tallet. Indeholder baade første parts 4 bøker, undtagen 4de boks 20de Otto Ocken af mig foræret i Bergen d. 11 Junij 1747. Anna sal. Berent Gundersens.” Senere kapitel og 2den parts 3 bøker, som mangler i nr. 53. Paa sidste Blad staar tilføiet: ”Denne Bog er ses den at ha tilhørt løitnant E. Egebert (Kristiania)

Dette dokumentet er knyttet til emnene Bergen, Norge, Historie, Lover, Topografi, Bergens byes privilegier, Historisk-antikvariske skrifter, Bergen vedk, Genealogi vedk., Lokalhistorie, Hordaland, Bergens beskrivelse av Edvard Edvardsen

Relatert til: Edvard Edvardsen, E. Egeberg, Otto Ocken

Tilknyttede steder

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 4°. 227 beskr. bl.B

comments powered by Disqus