ManuskriptSignatur: ubb-ms-0059Gå til enkeltside for nedlasting:

Avskrift foranstaltet av W. F. K. Christie efter originalen i Arnamagn. samling i Kjøbenhavn. Avskriften dat. Kjøbenhavn 1826. Se nr. 578.

Dette bildet er en del av utstillingen Papirmanuskripter

Dette dokumentet er knyttet til emnene Bergen, Historie, Jordebøker, Bergens stift, Jordegods og jordebøker vedk., Bergens kalvskind, Bergens capitels skindbok

Relatert til: Wilhelm Frimann Koren Christie, Arnamagnæanske manuskriptsamling

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer


comments powered by Disqus