ManuskriptSignatur: ubb-ms-0063Gå til side:


Last ned PDF

Avskrift. Paa bindet har professor Gustav Storm skrevet: ”Afskrift af Gulaathingsloven fra circa 1600 af den sædvanlige Oversættelse fra 1ste Halvdel af 16 Aarh.”Paa 1ste blad staar: Ao 1601 den 8 apprillis ist en duidt(?) boeck von Erbelinck Schröder voreret tho ewiger gedencknisse vndt freundtschoff. Denne haandskrift ligner avskriverens. Endvidere ses, at den i 1605 er bortgit av Joen Lindt borger i Bergen. I 1684 har den tilhørt Enoch Maansøn.

Dette bildet er en del av utstillingen Papirmanuskripter

Dette dokumentet er knyttet til emnene Juridisk litteratur, Lover, Rettshistorie, Gulatingsloven

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 4°. 181 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus