ManuskriptSignatur: ubb-ms-0063Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

På innsiden av permen har professor Gustav Storm skrevet: ”Afskrift af Gulathingsloven fra circa 1600 af den sædvanlige Oversættelse fra 1ste Halvdel af 16 Aarhundrede.” På den første siden står "Ao 1601 den 8 apprillis ist en duidt(?) boeck von Erbelinck Schröder voreret tho ewiger gedencknisse vndt freundtschoff.". Dette er skrevet med tilsynelatende samme håndskrift som boken. Andre notater i boken viser at den i 1605 er bortgitt av Joen Lindt borger i Bergen. I 1684 har den tilhørt Enoch Maansøn, som på side to skriver at han begynte å lese denne boken 4. februar 1684.

Dette bildet er en del av utstillingene Papirmanuskripter, Ms 63 Norigis Laugbog

Dette dokumentet er knyttet til emnene Lovgivning, Juridisk litteratur, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Gulatingets Lovbok

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 4°. 181 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus