ManuskriptSignatur: ubb-ms-0064


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Med oversættelse til dansk av Math. Dyrhoff. Det er en avskrift av det digt hvormed etats- senere geheimeraad Willum Bolle L. i aaret 1755 vandt det nylig stiftede svenske Vitterhedsakademi's utsatte præmie for det bedste latinske digt om Carl Gustavs tog over Bæltet.-Sml. nr. 115.-Haandskriften fra slutten av 1700 -tallet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Danmark, Dikt, Poesi, Sverige, Poema in Caroli Gustavi transitum maris ballici 7de febr. 1658

Relatert til: Willum Bolle Luxdorff, Math. Dyrhoff

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 13 beskrevne blader. H.

comments powered by Disqus