Manuskript

Laget mellom 1500-01-01 og 1599-12-31Signatur: ubb-ms-0079Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Avskrift fra 1500-tallet. Først utgitt i 1240, Wordingborg. Indeholder 6 bøker. Derav er 1ste til 3die bok kong Waldemars lovbog, 4de til 6te bok har til overskrift: ”Taffle til kong Ericks første Bog.” Lovboken skrevet paa dansk med røde og delvis forgyldte initialer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Lovgivning, Danmark, 1200-tallet, Juridisk litteratur, Rettshistorie, Waldemar II’s danske lov, Den Jyske Lov

Relatert til: Waldemar II

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergamentsbind. 4°. 193 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus