Manuskript

Laget mellom 1400-01-01 og 1500-12-31Signatur: ubb-ms-0080Gå til side:


Last ned PDF

Skrevet på papir, med røde og grønne titler og marginaltilføielser. 2 blader er av pergament. .Paa pergamentbindet staar; T. A. S. 1562. Skrevet ca. 1500. Har tilhørt C. Anke. Gave 1874 fra sogneprest Kraft til Grytten

Dette dokumentet er knyttet til emnene København, Danmark, Lover, Danmark-Norge, 1500-tallet, Religion vedk, Juridisk litteratur, Danmark vedk., Dansk lovgivning vedk., Dansk lovsamling. Fra ca. 1500

Relatert til: Carsten Anker, Thor Degn, Waldemar II, Børge, Erik, Hans

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Litt defekt og medtatt

comments powered by Disqus