Manuskript

Laget mellom 1625-02-03 og 1650-12-30Signatur: ubb-ms-0095Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Et alfabetisk ordnet saksregister fra ca. 1650. Tilslut findes til like: Forordning om deris straff som allmuen tillvnødige og vfunderede klagher instigerer, dat. 2/1 1649, samt forordning om skydsferd, dat. 24/12 1648, og endelig: Copie af den norsche tavl, som aff kongl. Maytz’s commissarier nemlig Jenss Juell, stadtholder Jens Bielcke og Gunder Lange, giort er paa Aggershuus, Anno 1625 in februarij

Dette bildet er en del av utstillingen Papirmanuskripter

Dette dokumentet er knyttet til emnene Lovgivning, Landskyld, Juridisk litteratur, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Rettshistorie, Forordn. om ”unødige klager” av 2/1 1649, Skydsferdsforordning av 24/12 1648, Sakregister til ”Norgis Low” (1650)

Relatert til: Magnus Lagabøters Landslov, Jens Juel, Jens Bjelke, Gunde Lange, Christian IV’s danske lov

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 4°. 141 beskrevne blader. H.

comments powered by Disqus