ManuskriptSignatur: ubb-ms-0147Gå til enkeltside for nedlasting:

Manuskriptet inneholder to hoveddeler:
1. En Aandelig Spørsmaals Bog sammen dragen aff Den Hellige Bibbelsche Schrift.
Skreven i Grinderslev kloster i tiden 10/4-11/5 1661 av Madtz Erichssen (?).
16 beskrevne blader, som efter bibliotekar frk. Aagaat Daae's oplysninger er et utdrag av Mikael Saxes bekjendte bok av samme navn, populært kaldet "Præstepinen". 2. En Samling Husraad av husholdningsmæssig og medicinsk Art.
I boken omtales sl. Hr. Mogens Seested og salig fru Margrete Lange. Med register.

Manuskriptet var indbundet i et pergamentsbind, der viste sig at være adelig arveskifte efter Jens Hvas til Fodslette og hans hustru Sofie Urne. Det er skrevet ca. 1575. Skriften temmelig avbleket og vanskelig at læse. Se "Fra Arkiv og Museum", 5b, 2h, s.195 ff. Skriftebrevet er overført til diplomsamlingen under aar 1575.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Danmark, Medisin, Kulturhistorie, Religion, Religiøse skrifter, Diplomer, Skifte, Skrifter av blandet indhold, Skiftebrev (akter m. m.), Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.)

Relatert til: Mikael Saxe, Margrethe Lange, Madtz Erichsen, Sofie Urne, Jens Hvas til Flodslette, Mogens Seested

Tilknyttede steder

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 8°. I alt 116 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus