ManuskriptSignatur: ubb-ms-0156Gå til enkeltside for nedlasting:

Indeholder avskrifter. Fra ca. 1600. Begyndelsen og slutten mangler. Skrevet med 2 forskjellige håndskrifter.

1. Slutten av et pavebrev paa latin, som Johannes Moch, Clericus Brandeburgensis bevidner.
Dat. "Asloiæ (Oslo) XVII Kalendarium Septembris Poutificatus Dej innocentij Papa anno V." 156.1: "Pavebrevet" er trykt i Diplomatarium Norvegicum 11, nr. 1. Vår avskrift er omtalt i "Rettelser og Tillæg", DN 17, s.1413-1414. Brevet er et forfalsket (forvansket) utdrag av Vilhelm av Sabinas brev dat. Bergen, 16. august 1247. Jfr. Brev fra Riksarkivet dat. 25.11.1966 (vedlagt).

2. Priuilegia. Et Statuta Canonicis & Regibus Daniæ, a tempore Episcoporum clementer concessa, et confirmata, atque ex Fundatione vuiversitatis Haffniensis conscripta Anno 98.

3. Avskrift av kongebrev fra Fredrik II og Christian IV (dat. Kjøbh. 1/5 1589), hvilket sidste paabyr Fredrik II's egteskapsordinants indførelse i Norge.

4. Derefter følger dennes ordlyd, dat. Kjøbh. 19/6 1572, hvorefter tilføies: " Kom disse Artickler hid till Aggershus med vor kiere stadholder, Erling och wellbyrdige Mand Axell Gylldenstiern til Lungbygaard och bleffne forsendt thill Capitelit. Opslo den 15 Octobris Anno 1580."

5. Avskrift av Christian (IV)'s brev om egteskap til indvaanerne i Norge.

6. Fredrik II's om samme, dat. Fredrichborrig den 6 Maj 1572.

7. Regulæ aliquot de coniugio.

8. Avskrift av "Den Norske Christen Rett".

9. Fragment av en anden lov fra samme tid.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Brev, Lovgivning, Religion, Kirkehistorie, Utdrag, Juridisk litteratur, Norske ”Christen Rett”, Ekteskapslovgivning, Lovsamling, væsentlig vedk. egteskapssaker i Norge, fra ca. 1600

Relatert til: Frederik II, Christin IV, Johannes Moch, Innocent

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer


comments powered by Disqus