Manuskript

Laget mellom 1690-01-01 og 1780-12-31Signatur: ubb-ms-0167-11-127


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Indeholder: Forhandlingsprotokol 1739 - 1780. - Medlemsfortegnelse 1690 - 1752. - Utbetalte begravelsesbidrag 1690 - 1765. - Ført på tysk og norsk.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skomakerlauget, Skomaker, Skomaker

Fysisk beskrivelse

  • Pergamentsbind. 4°. 86 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus