Fotografi skapt av


Oppdragsgiver:


Laget mellom 1919-01-01 og 1920-12-31

Signatur: ubb-bs-ok-13170
Eies av Billedsamlingen

Dette bildet er knyttet til emnene Brakke, Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, Verktøy, Murearbeid, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Relatert til: Bergens Vand- og Kloakvæsen


comments powered by Disqus