Kvittering

Dato: 1825-09-07Signatur: ubb-ms-0178-a-03-23


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

No. 17. Herr Generalprokurør Stiftamtmann som debitor etter Hans Wangs obligasjon fra 1790. Betalt renter for ett år til 11. juni med 50 spesidaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Kvittering, Obligasjon

Relatert til: Christian Magnus Falsen

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus