Diplom

Dato: 1585-01-20Signatur: ubb-1585-01-20


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Kong Fredrik II stadfester et makeskifte mellom Anders Christenssøn, borgermester i Bergen, og Norges Krone. Anders Christenssøn overdrar sin gård Grov i Solvorn i Sogn til kronen. Skylden er 3 laups leie og 1 sognmele korn for bruk av kverndam. Til vederlag får han en av kronens gårder som er Ygden (Io) i Herdla sogn og skipreide, Nordhordaland. Skylden er tre laups leie.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Skifte, Borgermester ; (Bergen), Stadfesting ; (kongelig), Leie, Makeskifte, Overdragelse, Jord, makeskifte om jord, Kverndam, Skyld, Krone

Relatert til: Fredrik II, Anders Christenssønn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus