Diplom

Dato: 1603-04-05Signatur: ubb-1603-04-05


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Gullsmedene i Bergen klager i et brev til øvrigheten over gullsmedenken Maren Lampe, som i tre år etter sin manns død har latt sine geseller bruke sin manns stempel og verksted. De frykter for at dette kan misbrukes, og mener det er uriktig at Maren Lampe får fortsette i embedet. De nevner også 3 andre enker som ikke har kunnet nyte slike vilkår etter sine menns død. Mickel Plummer og Cort Høyer underskriver brevet på vegne av gullsmedene.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gullsmed, Klage, Enke, Gesell, Øvrighet, Vilkår, Embede

Relatert til: Maren Lampe, Mickel Plummer, Cort Høyer

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus