Diplom

Dato: 1607-08-06



Signatur: ubb-1607-08-06


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Kong Christian IV kunngjør, at da han har hørt at borgere i Bergen, adel, presteskap og bønder på landet blir bedradd og byens gullsmedhåndverk blir skadelidende av det dårlige sølv som innføres og selges av tyskerne på Bryggen og av andre, så forbyr han på det strengeste rikets underståtte og utlendinger kjøp, salg eller bytte med sølv som ikke etter norsk lov holder riksdalers prov og utveies med kølnsk vekt. Kongen har selv underskrevet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Borger ; (Bergen), Forbud, Bonde, Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Kunngjøring ; (kongelig), Sølv, Håndverk, Salg ; (sølv), Tysker, Kjøp ; (sølv), Byttehandel ; (sølv), Handel, Lov ; (norsk), Adel, Presteskap

Relatert til: Christian IV

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus