Diplom

Dato: 1610-12-07Signatur: ubb-1610-12-07


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Tolv lagrettemenn i Lavik skipreide kunngjør "paa et almindeligt og Skatteting" på Brekke i Risnafjorden i nærvær av fogd Peder Jenssøn, at de på anmodning av Eiluff og Hans Madssønner på nevnte Brekke meddelte skriftlig at skogsteigen Myrekrok, som ligger nest opp til ødegården Vattekår i Klevold skipreide (Kirkebø), alltid hadde vært brødrenes og deres foreldres odel og eiendom. Odelsbrevene, som deres foreldre hadde hatt, var ødlagt p.g.a. alder.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Odel, Ødegård, Eiendom, Odelsbrev, Anmodning, Skogsteig

Relatert til: Eiluff Madssønn på Brekke, Hans Madssønn på Brekke

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus