Diplom

Dato: 1621-03-17Signatur: ubb-1621-03-17


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Knud Gyldenstjerne til Aagaard, befalingsmann på Bergenhus, kunngjør, at han har utleiet til Herman Skrøder to grunner ved siden av hverandre på Stranden som Herman Skrøder hadde kjøpebrev på, og som ifølge grunnebrev av 5. desember 1694 og 13. februar 1698, Peder Thott, den forrige befalingsmann på Bergenhus, hadde utleiet til to av byens borgere på den tid. Grunnleien er til sammen 1 gammel daler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Kjøpsbrev, Befalingsmann ; (Bergenhus)

Relatert til: Knud Gyldenstjerne til Aagaard, Herman Skrøder, Peder Thott

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus