Diplom

Dato: 1623-09-22Signatur: ubb-1623-09-22


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Hans Pederssøn Strarup i Bergen kunngjør at han med sin hustru Maren Jørgensdatters samtykke har solgt til Henrik Koren halvparten av sin og hennes odelsgrunn som ligger innenfor Rosenkrantsmuren mellom Wencke Simensdatters og hans egen grunn. Grunnleien betales til ham selv. To av byens borgere besegler brevet sammen med ham.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Borger ; (Bergen), Grunnleie, Odelsgrunn, Grunn ; (odelsgrunn)

Relatert til: Hans Pederssøn Strarup, Maren Jørgensdatter, Henrik Koren

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus