Diplom

Dato: 1625-02-07Signatur: ubb-1625-02-07


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Claus Rotken, borger i Bergen, kunngjør at han på vegne av Laurits Nielssøn og hans hustru Anne Pedersdatter har solgt et grunnstykke med et lite hus, som ligger ovenfor Nykirken, til Laurits Nielssøn og hans hustru Mari Jonsdatter. Det skal betales en årlig grunnleie. Johan Skrøder blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Grunnleie

Relatert til: Claus Rotken, Laurits Nielssønn, Anne Pedersdatter, Mari Jonsdatter, Johan Skrøder

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus