Diplom

Dato: 1634-10-14Signatur: ubb-1634-10-14a


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner Nordenfjells, kunngjør at han på hans vegne har utleiet til Jacob Brandt og hans hustru Svanke Arentsdatter en av klosterets grunner som ligger ute på Stranden, mellom baker Casper Gevertssøns grunn på den nordre og Peder Kiempes grunn på den søndre side. Den årlige grunnleien er en halv riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Fullmektig, Ridder, Kansler

Relatert til: Jens Ibssønn, Christian Friis til Kragerup, Jacob Brandt, Svanke Arentsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus