Diplom

Dato: 1656-01-06Signatur: ubb-1656-01-06


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

To lagrettemenn i Luster samt fem lagrettemenn i Jostedal prestegjeld besiktiger på befaling av prost Erik Iverssøn på helligtrekongersdag 1656 den hundre år gamle kirken i Jostedal og får se med egen øyne at den er i en skrøpelig forfatning p.g.a. dårlig vedlikehold som skyldes kirkens ringe inntekter. De finner ut at den bør oppbygges på ny.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Lagrettemann, Prost, Kirke, Besiktige, Vedlikehold

Relatert til: Erik Iverssønn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus