Manuskript skapt avSignatur: ubb-ms-0185-t-02


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Historie, 1700-tallet, Antikvariske opptegnelser, 1600-tallet, Personalhistorie (optegnelser), Søndmørs personalhistorie, Trondhjem domkirke, Aarveien

Relatert til: Peder Carolus Jonssøn Fylling, Hans Emhaussen

Tilknyttede steder

Er en del av

Peder Fyllings Manuskripter.

185 s - y i en pakke. se mer

Fysisk beskrivelse

  • 4°. 8 beskrevne blader. H

comments powered by Disqus