El-, gass- og vannforsyning 42


Ralph L. Wilson

[Arbeide med rør]

Arbeider, Verktøy, Yrkesklær, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Arbeide med rør]

Arbeider, Verktøy, Yrkesklær, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ukjent

[Storediket]

Anleggsarbeider, Trallebane, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Legging av to nye eggeformete avløpsrør]

Kaianlegg, Byggeplass, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør

Ralph L. Wilson

[Spillverk på lagerområdet til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Mann, Arbeider, Yrkesklær, Verkstedsmaskin, El-, gass- og vannforsyning, Spillverk

Ukjent

[Bergens Vand og Kloakvæsen jobber i Slottsgaten]

Sjøbod, Snø, Vinter, Tønne, Brakker, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Lageret til Vestlandske Cementstøperi]

Reperbane, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementstøperi

Ralph L. Wilson

[Fra arbeidet med Tarlebødemmningen og Storediket]

Verktøy, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Arbeidere med boremaskin]

Mann, Anleggsarbeider, Yrkesklær, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Ralph L. Wilson

[Ovn og overdekkning av grøft før vinterarbeid]

Mann, Arbeider, Ovn, Grøft, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Anleggsbrakke til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Tønne, Verktøy, Brakker, Bakplass, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Anlegg av reduksjonskammer]

Mann, Trillebår, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Ralph L. Wilson

[verksted, Bergens Vand og Kloakvæsen]

Mann, Arbeider, Snekkerverksted, Yrkesklær, Taklampe, El-, gass- og vannforsyning, Høvelbenk

Ralph L. Wilson

Skifting av vannledning. Blykoker i fronten av bildet.

Mann, Hest, Arbeider, Smug, Verktøy, Yrkesklær, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Verksted for Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Mann, Arbeider, Verktøy, Verksted, Yrkesklær, Verkstedsmaskin, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Cementblanderiet, Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Arbeider, Tønne, Trillebår, Yrkesklær, El-, gass- og vannforsyning, Sementblander, Sand

Ralph L. Wilson

[Anleggsbrakke til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Tønne, Verktøy, Brakker, Bakplass, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Mulelvvannverket]

Bygninger, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Ukjent

[Mulelvvannverket]

Elv, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Ukjent

[Interiør, reduksjonskammer]

Interiør og innredning, Maskinhall, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Ukjent

Bygging av reduksjonskammer]

Byggeplass, Grunnmur, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Bygging av reduksjonskammer]

Arbeider, Byggeplass, Grunnmur, Rør, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning, Murstein

Ukjent

[Arbeid av Bergens Vand- og Kloakvæsen ved Strømgaten 1]

Mann, Gate, Arbeider, Kumlokk, Gatedør, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Byggeplass, Verktøy, Brakker, Anleggsarbeider, Murearbeid, Demning, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Smien til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Mann, Smie, Yrkesklær, Slegge, El-, gass- og vannforsyning, Esse

Ralph L. Wilson

[Cementblanderiet, Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Mann, Arbeider, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementblander

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Verktøy, Kran, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Verktøy, Brakker, Trallebane, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Kran, Trallebane, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Demning, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Kran, Anleggsarbeider, Trallebane, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Kran, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Kran, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Snø, Vinter, Skur, Kran, Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Skur, Trallebane, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Dammen . Svartediket]

Spade, Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ingebrigt Lunde

Trondheim

El-, gass- og vannforsyning, Kraftstasjon, Høyspentmast

Ingebrigt Lunde

Maalested for vandmasser nedenfor Svartediget

Mann, Tønne, Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, Slegge, El-, gass- og vannforsyning

Ingebrigt Lunde

Maalested for vandmasser nedenfor Svartediget

Mann, Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ingebrigt Lunde

Bergens Elektrisitetsværk

Interiør og innredning, Elektrisitetsverk, Maskin, El-, gass- og vannforsyning

Ingebrigt Lunde

Bergens Elektrisitetsværk

Interiør og innredning, Elektrisitetsverk, Turbin, Maskin, El-, gass- og vannforsyning, Kontrollpanel