Diplom

Dato: 1570-06-24Signatur: ubb-1570-06-24


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Tre lagrettemenn på Breim i Gimmestad skipreide i Nordfjord kunngjør at Sjurd Ellendssøn i Sogn fikk samtykke til å selge det punds leie han eide i Hjelmeset i Gloppen. Sjurds søster Solveig Ellendatter på Såreim kjøpte det for 11 gamle daler, dertil kjøpte hun også av en annen bror, Gunnar Ellendssøn i Hornindal, 1/2 punds leie i samme gård for 5 gamle daler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Kjøp ; (av leie), Leie ; (av gård), Lagrettemann

Relatert til: Sjurd Ellendssønn, Solveig Ellendatter på Såreim, Gunnar Ellendssønn i Hornindal

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus