Diplom

Dato: 1571-06-02Signatur: ubb-1571-06-02


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Avskrift av dokument, datert 2. juni 1571, inntatt i en dom av 1718, som sorenskriver Paul Schouvig i Nordfjord avsa mellom gårdene Hopland og Tisthammer i Utvik sogn, Nordfjord.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Dom, Sorenskriver

Relatert til: Paul Schouvig

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus