Diplom

Dato: 1578Signatur: ubb-1578


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Seks menn kunngjør, at Oluff Svendssøn på Lofthus og Svend Svendssøn samme sted er sanne og rette odelsmenn til noen gods i Ystenes i Kinsarvik sogn og i Jondal sogn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Odel, Gods, Odelsmann

Relatert til: Oluff Svendssønn på Lofthus, Svend Svendssønn på Lofthus

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus