Diplom

Dato: 1580-04-17Signatur: ubb-1580-04-17


Peder Launssøn på Finnås, sogneprest til Moster, lensmann Anders på Dyrnes og tre lagrettemenn kunngjør, at Halstein Hanssøn og hans kvinne Maritte Nilsdatter solgte til Engelbrett Tharaldssøn på Vorland i Fjell skipreide (feil?) 2 laupsbol for 36 daler i gården Nedrevihovde i Valle sogn (Valestrand). Samtidig ville Halstein Hanssøn ha rett til å gjeninnløse de 2 laupsbol.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Gård, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Jord, kjøp og slag, Innløsning ; (jord)

Relatert til: Peder Launssønn på Finnås, Anders på Dyrnes, Halstein Hanssønn, Maritte Nilsdatter, Engelbrett Tharaldssønn på Vorland

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus