Diplom

Dato: 1588-08-28Signatur: ubb-1588-08-28


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Høvedsmann på Bergenhus Niels Bild, Bergens og Gulatings lagmann Poul Helgesen, og borgermesterne Lautits Hanssøn og Hans Knudsen utsteder privilegium for gullsmedene i Bergen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Borgermester ; (Bergen), Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Privilegium, Lagmann ; (Bergen og Gulating)

Relatert til: Niels Bild, Poul Helgesen, Lautits Hanssønn, Hans Knudsen

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus