Diplom

Dato: 1588Signatur: ubb-1588


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Fire lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør at Niels Oloffssøn og hans hustru har solgt til Anders Anderssøn 9 marks leie i Indre Maursæter i Stryn kirkesogn og fått betaling for dette.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Lagrettemann, Leie ; (av jord), Jord

Relatert til: Niels Oloffssønn, Anders Anderssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus