Diplom

Dato: 1589-09-30Signatur: ubb-1589-09-30a


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne til Anders Jenssøn, borger i Bergen, en av kongens grunner, som ligger nordenfor slottet, kalt Lille Sandvig og som har en lengde og bredde på 118 alen. Grunnleien er 2 bergergylden eller 24 danske skilling.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Slott ; (Bergen)

Relatert til: Peder Thott til Botlinggård, Anders Jenssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus