Diplom

Dato: 1590-06-01Signatur: ubb-1590-06-01


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Lensmann Kristen på Rygg og fem lagrettemenn i Gjemmestad skipreide vitterliggjør, at Omund Oloffssøn på Lote har solgt til Antonius Klemendssøn hver rodobolsrett som han hadde i Åland i Innvik. Omunds bror Steffen og hans svoger Las, som bodde på Åland, hadde begge tilbudt ham et sølvbelte for den rodobolsrett. Antonius tilfrelste Las halvparten i Åland inntil Antonius eller hans barn trengte den.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Stadfesting, Rettighet, Vitterliggjøring, Rodobolsrett

Relatert til: Kristen på Rygg, Omund Oloffssønn på Lote, Antonius Klemendssønn, Steffen, Las, Steffen [Klemendssønn], Las [på Åland]

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus