Diplom

Dato: 1590-11-23Signatur: ubb-1590-11-23


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Lensmann og seks lagrettemenn samt to menn på Tveit i Strandebarm prestegjeld vitterliggjør at de 23. november 1590 var anmodet av alle jordeiere på Nes, samt på befaling av Mads Jørgensen, om å foreta et skog- og markebytte mellom Nes og Teigland (Strandebarm herred). Jordeierne fremkom med prov og vitnesbyrd som viste at en rettelig beslutning var tatt 10. desember 1570. Da Mads Jørgensen og hans menn ikke var tilstede og hørte på dette, ble avgjørelsen fra den tid tatt til følge.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Skifte, Lensmann, Stadfesting, Skog, Vitnesbyrd, Vitterliggjøring, Jordeier, Skogskifte, Markeskifte, Rettslig beslutning

Relatert til: Mads Jørgensen

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus