Diplom

Dato: 1592-06-23Signatur: ubb-1592-06-23


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Poeld Helliessøn, Bergens og Gulatings lagmann, undersøker sammen med Peder Thott en sak mellom Siri Gandsdatter (på Stien, Alversund i Nordhordaland) og Fru Else Trondsdatter til Gjersvik på Tysnes angående noen løsningspenger for en anpart i gården Ersvær i Opdal (Uggdal) på Tysnes. Saken blir hjemsatt til tinget i Opdal.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Ting, Besiktigelse, Løsningspenger

Relatert til: Poeld Helliessønn, Peder Thott, Siri Gandsdatter på Stien, Else Trondsdatter til Gjersvik

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus