Diplom

Dato: 1592-06-24Signatur: ubb-1592-06-24


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Lauris Hanssøn, borgermester i Bergen, rådmann Niels Bjørnssøn og fem borgere i Bergen vitterliggjør, at de overvar et forlik mellom to brødresønner, Jens Samonssøn og Samson Nielssøn, om en arv etter deres godfar Jens Anderssøn. Samson Nielssøn overlater til Jens Samonssøn 2 laups leie og odelbrevet i gården Tandlå i Gaupne, Luster herred i Sogn, som han hadde arvet etter sin far Niels Jenssøn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Arv, Odel, Stadfesting, Borgermester ; (Bergen), Borger ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Leie ; (av jord), Jord, Forlik, Vitterliggjøring, Odelsbrev

Relatert til: Lauris Hanssønn, Niels Bjørnssønn, Jens Samonssønn, Samson Nielssønn, Jens Anderssønn, Niels Jenssønn

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus