Diplom

Dato: 1593-06-16Signatur: ubb-1593-06-16


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Syv lagrettemenn i Opdal og Våge skipreide vitterliggjør, at de etter oppfordring av Adellus Krukow til Gjersvik på Tysnes og Jacob Lauritssøn på Årbakke, Onarheim sogn på Tysnes går markegang mellom gårdene Håeim i Opdal sogn, som eies av Adellus Krukow, og Årbakke.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Markegang, Stadfesting, Vitterliggjøring, Grense

Relatert til: Adellus Krukow til Gjersvik, Jacob Lauritssønn på Årbakke

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus