Diplom

Dato: 1596-02-21Signatur: ubb-1596-02-21


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Oluff Oluffsøn på Vinnes, Oluff på Hovland og Korie i Vik, gårder som ligger i Våge, Kvinnherrad og Strandvik skipreider, kunngjør, at de har solgt til sin frende Styrker Olluffssøn på Bjørndal, gårdne Bjørndal, Eide og Tegland i Hålandsdalen. Til vitterlighet undertegner seks lagrettemenn fra de 3 nevnte skipreider.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Salg ; (gård), Lagrettemann

Relatert til: Oluff Oluffsønn på Vinnes, Oluff på Hovland, Korie i Vik, Styrker Olluffssønn på Bjørndal

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Pergament

comments powered by Disqus