Diplom

Dato: 1596-04-03Signatur: ubb-1596-04-03


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Høvedsmann på Bergenhus Peder Thott, Bergens og Gulatings lagmann Poul Helgesen, og borgermesterne Laurits Hanssøn og Hans Findsøn stadfester vilkårene for å bli gullsmedmester i Bergen; ingen skal bli mester før han har vært svenn i fem år, og har gjort sitt mesterstykke.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Stadfesting, Borgermester ; (Bergen), Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Mesterstykke, Mester ; (gullsmed), Svenn

Relatert til: Peder Thott, Poul Helgesen, Laurits Hanssønn, Hans Findssønn

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus