Diplom

Dato: 1599-07-18Signatur: ubb-1599-07-18


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Fire danske adelsmenn som sitter retterting i Bergen: Axel Gyldenstierne til Lyngbygaard, stattholder i Norge, Esche Broch til Astrup, Christian Holck til Høigaard og Niels Kragh til Aggerkrog, kunngjør at bartskjærerne i Bergen har møtt for dem og bedt om kongelig stadfestelse på laugartiklene som ble fastsatt i brev av 17. januar 1597 (se denne dato). Stadfestelsen blir hermed gitt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Stadfesting ; (kongelig), Ting, Laugsartikler, Bartskjærer, Adelsmann, Stattholder ; (Norge)

Relatert til: Axel Gyldenstierne til Lyngbygaard, Esche Broch til Astrup, Christian Holck til Høigaard, Niels Kragh til Aggerkrog

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus