Diplom

Dato: 1600-01-13Signatur: ubb-1600-01-13


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Clemet Tunnessøn på Øystese i Hardanger selger og skjøter til Gunder Torgerssøn på Århus hans hustrus odels-jordpart i gården Vik i Jondal kirkesogn i Hardanger. Betalingen er åtte gamle daler. Lensmann Oluff i Vik m.fl. stadfester brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Salg ; (jord), Gård, Betaling, Skjøte, Stadfesting, Jordpart, Odelspart

Relatert til: Clemet Tunnessønn på Øystese, Gunder Torgerssønn på Århus, Oluff i Vik

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus